Συντονιστής του έργου
Βασίλης Πρωτονοτάριος
NEUROPUBLIC Α.Ε.
Μεθώνης 6, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς
Τ +302104101010 | F +302104101013

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Φωτης Χατζηπαπαδόπουλος
NEUROPUBLIC Α.Ε.
Μεθώνης 6, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς
Τ +302104101010 | F +302104101013