Ερευνητές από το North Dakota State University ανέπτυξαν μέθοδο αναγνώρισης εικόνων με την οποία μπορούν να ταυτοποιηθούν διαφορετικοί τύποι ροδάκινου. Η μέθοδος βασίζεται σε εξελιγμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης (machine learning) η οποία βασίστηκε στη χρήση συνολικά 2.306 εικόνων.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 1.212 φωτογραφίες για την εκπαίδευση του μοντέλου, 520 φωτογραφίες για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του μοντέλου και 574 για δοκιμή του μοντέλου. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε τεχνική βαθιάς μηχανικής μάθησης (deep learning), η οποία χρησιμοποίησε το 70% των φωτογραφιών για εκπαίδευση και 30% για επικύρωση,

Τελικά το μοντέλο που ανέπτυξαν οι ερευνητές είχε ακρίβεια 100% σε σχετικές δοκιμές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία του.

Η προσέγγιση αυτή μπορεί να έχει πολλές πρακτικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα για την ταυτοποίηση άγνωστων τύπων ροδάκινου στο χωράφι ή από φωτογραφίες.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ερευνητική εργασία εδώ.