Ο αγροτικός τομέας καλείται αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή προκειμένου να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παραγωγή τροφίμων. Για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει τον φαινότυπο των φυτών και θα εντείνει την αρνητική επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που προκαλούν καταπόνηση στα φυτά.

Η πρόκληση είναι να βελτιωθεί η προσαρμοστικότητα των ποικιλιών, μέσω γενετικής επιλογής, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (π.χ. με υψηλές θερμοκρασίες, υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, μειωμένη διαθεσιμότητα νερού κλπ.) χωρίς όμως να αλλάζουν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού.

Ερευνητές από την Ισπανία, την Αργεντινή και το Μεξικό συνεργάστηκαν για να αναδείξουν ποικιλίες ροδάκινου με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε βιοτικούς (ασθένειες και έντομα) και αβιοτικούς (π.χ. έλλειψη νερού και θρεπτικών στοιχείων) παράγοντες και να δώσουν πληροφορίες για τις διαδικασίες και τους περιορισμούς της επιλογής και διασταύρωσης ποικιλιών ως προς την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με το ποιότητα των καρπών και την ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις.

Η εργασία με τίτλο “Genomic-Based Breeding for Climate-Smart Peach Varieties” δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2020 και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.