Η ευφυής γεωργία είναι μια καινοτόμος προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής, η οποία συμβάλλει στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων. Με την ευφυή γεωργία, ο αγρότης μπορεί να μειώσει το κόστος της παραγωγής του, να βελτιώσει την παραγωγή του ποιοτικά και ποσοτικά και να μειώσει τον αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητά του στο περιβάλλον, με την ορθολογική χρήση των εισροών.

Η καλλιέργεια του ροδάκινου είναι μία από τις καλλιέργειες που υποστηρίζει το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC, συντονιστή φορέα του έργου SmartPeach. Το ελληνικό έργο SmartPeach αξιοποιεί τα εργαλεία και τις τεχνολογίες του gaiasense, και αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του ροδάκινου και την εφαρμογή τους στο χωράφι.

Το έργο SmartPeach υλοποιείται σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής Νάουσας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλυβίων Πέλλας, με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Η ομάδα του έργου SmartPeach διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, στις 14.15 με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια του ροδάκινου.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense και ο σημαντικός ρόλος του γεωπόνου και του επιστήμονα στην ευφυή γεωργία
  • Εφαρμογές ευφυούς άρδευσης
  • Εφαρμογές ευφυούς φυτοπροστασίας
  • Η εφαρμογή ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια του ροδάκινου, στο πλαίσιο του έργου SmartPeach.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams, πατώντας εδώ λίγο πριν την έναρξη της ημερίδας, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση της εφαρμογής.