Η ευφυής γεωργία είναι μια νέα προσέγγιση ολοκληρωμένης διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής που απαντά στις προκλήσεις της εποχής μας για ένα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμο σύστημα παραγωγής τροφίμων. Βοηθά τον αγρότη να μειώσει το κόστος της παραγωγής του, να βελτιώσει την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής του και να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργικής δραστηριότητας, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά του στις αγορές.

Το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense βρίσκει εφαρμογή τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο αριθμό καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων και το ροδάκινο, με σημαντικά οφέλη για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το περιβάλλον. Το ελληνικό έργο SmartPeach αξιοποιεί τα εργαλεία και τις τεχνολογίες του gaiasense, και αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για την καλλιέργεια του ροδάκινου και την εφαρμογή τους στο χωράφι, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επισκοπής Νάουσας και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλυβίων Πέλλας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η NEUROPUBLIC, συντονιστής του έργου SmartPeach διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, στις 14.00 με σκοπό την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια του ροδάκινου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν θέματα όπως η ευφυής γεωργία και το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια του ροδάκινου, καθώς και ο σημαντικός ρόλος του γεωπόνου και του επιστήμονα στην ευφυή γεωργία, ενώ θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για να συμμετάσχετε στην ημερίδα θα πρέπει να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας εδώ: https://forms.gle/HDKaYAwxfayEdRuo9. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στην ημερίδα, εφόσον το επιθυμούν.