Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκοπής είναι ένας από τους δύο μεγαλύτερους συνεταιρισμούς της Επισκοπής Νάουσας και δραστηριοποιείται στη διακίνηση, εμπορία και εξαγωγές οπωροκηπευτικών προϊόντων – νωπών φρούτων όπως ροδάκινα, κεράσια, μήλα, νεκταρίνια, αχλάδια, δαμάσκηνα και ακτινίδια. Συγκεντρώνει οπωροκηπευτικά προϊόντα από τους παραγωγούς – μέλη του συνεταιρισμού που καλλιεργούν τις ευφορότερες εκτάσεις στην Ημαθία, στους πρόποδες του όρους Βέρμιο. Τα μοναδικό μικροκλίμα της περιοχής οδήγησε στο χαρακτηρισμό των καρπών που καλλιεργούνται, ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Επισκοπής.

Οι ρίζες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επισκοπής χρονολογούνται στο 1956 όταν λειτούργησε αρχικά ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός, ενώ λίγο μετά ως Σ.Π.Ο.Π. (Συνεταιρισμός Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων) ξεκίνησε την διακίνηση και πώληση ροδάκινων, νεκταρινιών, μήλων και αχλαδιών.

Το 1987 δημιουργείται με βάση τις διατάξεις του Ν.1544/1985 ο Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ με τη σημερινή του μορφή. Το 1992 ο Συν/σμός αναγνωρίζεται ως Ομάδα Παραγωγών με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό 1035/1972. Στη συνέχεια επικαιροποιούνται διάφορες άλλες αναγνωρίσεις του Συν/σμού ως Ομάδα Παραγωγών.

Σήμερα ο Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ έχει αναγνωρισθεί και λειτουργεί ως Οργάνωση Παραγωγών με βάση κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Συν/σμός αριθμεί 250 μέλη τα οποία καλλιεργούν 7.000 στρέμματα και παράγουν 10.000.000 κιλά προϊόντα, τα οποία παραλαμβάνονται, ταξινομούνται, τυποποιούνται και πωλούνται από τον Συνεταιρισμό.

Συγκεκριμένα παράγονται ακτινίδια, ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, δαμάσκηνα, αχλάδια, βερίκοκα, μήλα και λωτοί. Το 60% των προϊόντων εξάγεται σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Σαουδική Αραβία, Φιλιππίνες, Ινδία, Πολωνία, Τσεχία, Ουκρανία, Ισπανία, Ιταλία κ.α. Το υπόλοιπο 40% διατίθεται στην εγχώρια αγορά μέσα από αλυσίδες σούπερ μάρκετ και επιλεγμένες χονδρεμπορικές επιχειρήσεις.

Στους στόχους του συνεταιρισμού περιλαμβάνεται η καλύτερη οργάνωση της πρωτογενούς παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων που παράγονται από τα μέλη του, η μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων, η δημιουργία των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών της Ε.Ε. και η προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο συνεταιρισμός εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με τις απαιτήσεις των προτύπων AGRO 2-1 & AGRO 2-2 με πεδίο εφαρμογής στην παραγωγή και εμπορία ροδάκινων, νεκταρινιών, ακτινίδιων, κερασιών, δαμάσκηνων, αχλαδιών, βερίκοκων, μήλων και κυδωνιών. Ο Α.Σ. Επισκοπής έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2000 & ISO 22000:2005.

Η εταιρεία μέχρι τώρα στην προσπάθεια διασφάλισης της υψηλής ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, που αποτελεί και το σημαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην εγχώρια και διεθνή αγορά, διεξαγάγει με ιδίους πόρους ερευνητικά προγράμματα τα οποία στοχεύουν στην εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών στο τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με σκοπό την διατήρηση της υψηλής ποιότητας και της μείωσης του κόστους παραγωγής. Οι παραπάνω προσπάθειες έχουν σαν αποτέλεσμα την συνεχή βελτίωση και διατήρηση υψηλής ποιότητας παραγωγής αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου SmartPeach, εφαρμόζονται πιλοτικά σε επιλεγμένους οπωρώνες μελών του Α.Σ. Επισκοπής, με την πολύτιμη βοήθεια των γεωπόνων του συνεταιρισμού που είναι υπεύθυνοι τόσο για τις καταγραφές (επιτόπιες παρατηρήσεις και μετρήσεις), όσο και για τη σωστή εφαρμογή των συμβουλών στον χωράφι.