Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλυβίων Πέλλας είναι ένας από τους δύο Συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στο SmartPeach.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί συνεχόμενα από το 1968 μέχρι και σήμερα. Τα μέλη- παραγωγοί είναι αγρότες του Νομού Πέλλας όπου και βρίσκονται οι οπωρώνες με τα κτήματα των παραγωγών μελών.

Το επιτραπέζιο ροδάκινο μαζί με το βιομηχανικό είναι τα κυρίαρχα προϊόντα, και ακολουθεί το νεκταρίνι με σημαντικό ποσοστό. Το προϊόν του βιομηχανικού ροδάκινου συγκεντρώνεται και οδηγείται στις βιομηχανίες της περιοχής για να μεταποιηθεί είτε ως κονσέρβα είτε ως χυμός. Τα επιτραπέζια και τα νεκταρίνια αφού συγκεντρωθούν οδηγούνται σε διαλογή, τυποποίηση – συσκευασία και στη συνέχεια κάποια εξάγονται και κάποια οδηγούνται μέσω δικτύου τοπικών χονδρεμπόρων τόσο στην εγχώρια αγορά και όσο και σε αγορές του εξωτερικού.

Το κέντρο παραλαβής είναι εξοπλισμένο στεγασμένους χώρους κάλυψης, ψυκτικούς θαλάμους, προαυλίους χώρους συγκέντρωσης με ασφαλτόστρωση, γεφυροπλάστιγγες ζύγισης, ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα, μέσα συγκέντρωσης και συλλογής φρούτων (τελάρα και bins), μηχανήματα διαλογής και επεξεργασίας και συσκευασίας φρούτων κ.α.

Η παραγωγικότητα και η δυναμικότητα της επιχείρησης είναι συνεχώς αυξανόμενες, αν και η φύση του προϊόντος που εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες παίζει σημαντικό ρόλο, ωστόσο η συγκέντρωση της παραγωγής παρουσιάζει αύξηση, με θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία του Συνεταιρισμού παρά το τρέχον δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Τα τελευταία 3 χρόνια μάλιστα ο Α.Σ. Καλυβίων πρωτοπορώντας έχει συνάψει Συμβολαιακή Γεωργία με τους παραγωγούς, τη Βιομηχανία «ΚΡΟΝΟΣ» (μια από τις μεγαλύτερες μονάδες κονσερβοποιίας στο Νομό Πέλλας που απορροφά το σύνολο της παραγωγής του Α.Σ.) και την Τράπεζα Πειραιώς με όσα θετικά σημαίνει η συμφωνία αυτή για όλες τις πλευρές. Ο Α.Σ. έχει επίσης συνάψει συμβολαιακή γεωργία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τα επιτραπέζια ροδάκινα – νεκταρίνια.