Εναρκτήρια συνάντηση του έργου SmartPeach στον Πειραιά

Η πρώτη συνάντηση του έργου SmartPeach πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2018 στα γραφεία της NEUROPUBLIC στον Πειραιά. Στη συνάντηση  συμμετείχαν η NEUROPUBLIC ως Συντονιστής του έργου, και οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Επισκοπής Νάουσας και Καλυβίων Πέλλας, ως εταίροι της κοινοπραξίας του έργου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα βασικά βήματα υλοποίησης του έργου, αποσαφηνίστηκαν οι ρόλοι του κάθε εταίρου και αποτυπώθηκαν οι διαδικασίες της οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης του έργου.

Ευφυής γεωργία στην καλλιέργεια ροδάκινου

Αν σας ενδιαφέρει η εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στη δική σας καλλιέργεια, επικοινωνήστε μαζί μας!

gaiasense