Ο τομέας του συμπύρηνου ροδάκινου αποτελεί έναν τομέα «κλειδί» για την τοπική οικονομία των περιοχών καλλιέργειας και μεταποίησής του αλλά και για την Εθνική οικονομία γενικότερα.

Την περίοδο 2008-2011 παρατηρήθηκε μία έντονη στροφή των παραγωγών προς τη καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου με αντίστοιχη εκρίζωση των ποικιλιών του συμπύρηνου ροδάκινου, τούτου οφειλόμενου κυρίως στην απογοήτευση των παραγωγών από το μειωμένο εισόδημα που απολάμβαναν και την προσδοκία τους για καλύτερο εισόδημα από τη καλλιέργεια του επιτραπέζιου ροδάκινου, δεδομένου ότι κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2009 και 2010 διαμορφώθηκαν εξαιρετικά υψηλές τιμές, οι οποίες όμως παρουσίασαν σημαντική μείωση το 2011.

Με την καλλιέργεια συμπύρηνου ροδάκινου ασχολούνται περίπου 12.000 νοικοκυριά, ενώ οι μόνιμοι και εποχιακοί εργαζόμενοι στον τομέα της μεταποίησης του συμπύρηνου ροδάκινου ανέρχονται σε ετήσια βάση περί τα 10.000 άτομα (1.500 μόνιμοι υπάλληλοι και 8-10.000 εποχιακοί). Σήμερα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 26 μεταποιητικές επιχειρήσεις συμπύρηνου ροδάκινου με τζίρο περίπου 350-400.000 ευρώ από τον οποίο το 12-15% αφορά τη χυμοποίηση του συμπύρηνου ροδάκινου.

Τα τελικά προϊόντα στο σύνολό τους (98%) εξάγονται κυρίως προς την Ε.Ε. (ποσοστό 80%) και το εισκομιζόμενο στη χώρα μας συνάλλαγμα υπερβαίνει τα 250-300 εκατ. € ετησίως.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.