Παρουσία του SmartPeach στο 6ο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισμών και παραγωγών, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, γεωτεχνικών, ερευνητών αλλά και εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικών και πολιτικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

6ο Συνέδριο GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στο πλαίσιο της παρουσίας της NEUROPUBLIC στο Συνέδριο, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το SmartPeach και πιο συγκεκριμένα για τους στόχους και τις δράσεις του.

Επίσης, καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου, το poster του SmartPeach ήταν αναρτημένο στο χώρο που είχε διαμορφωθεί για την παρουσίαση των ελληνικών και ευρωπαϊκών έργων, στον οποίο βρισκόταν προσωπικό της εταιρείας με σκοπό την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου.

Το SmartPeach στο GAIA Congress 2019