Κονσερβοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες ροδακινιάς

Κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες ροδακινιάς #

Adriatica #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρή καρπόπτωση λίγο πριν απ’ τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Tebana #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Andross #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι ανοικτοκίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Baby gold 5 #

Ο καρπός έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρίνη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Baby gold 6 #

Η ποικιλία αυτή φέρει τα καρπολογικά χαρακτηριστικά της Baby gold 5 και διαφέρει μόνον ως προς το χρόνο ωρίμασης των καρπών της. Ωριμάζει πέντε μέρες μετά την Baby Gold 5.

Baby gold 7 #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει πριν από την Andross και μετά από την Baby gold 6 . Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Baby gold 9 #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο καρπός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι πορτοκαλί, με κόκκινες νευρώσεις, και πολύ αρωματική. Ωριμάζει κατά τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Carson #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό ή ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη με ελαφρά πράσινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Loadel #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από μικρό ποσοστό σχισμένων πυρήνων, περίπου 15-20%. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Vivian #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός της είναι κίτρινος με κόκκινο-ιώδες επίχρωμα, που καλύπτει μικρό μέρος της επιφάνειας του καρπού. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Χρειάζεται αραίωμα καρπών. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Carolyn #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, με χαρακτηριστική ραφή και θηλή. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι βαθυκίτρινη με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας και έχει καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται απ’ ανομοιόμορφη ωρίμαση καρπών και καρπόπτωση κατά την περίοδο της συγκομιδής. Θεωρείται ποικιλία μέτριας έως καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Everts #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με ελαφρά κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη μ’ ελαφρό κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, που δεν επηρεάζει την ποιότητα της κομπόστας, συνεκτική, και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Fortuna #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι χρυσοκίτρινη με ελαφρά πράσινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, συνεκτική, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία αρκετά καλής ποιότητας, αλλά κατώτερη της Loadel.

Dixon #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι βαθυκίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, μάλλον μαλακή κατά την υπερωρίμαση και έχει πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από ψηλό ποσοστό σχισμένων πυρήνων. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Halford #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό με μικρή θηλή. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στην πλευρά, που βλέπει ο ήλιος. Η σάρκα είναι κίτρινη μ’ ελαφρά κόκκινη απόχρωση γύρω απ’ τον πυρήνα, συνεκτική, γευστική και αρωματική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από καρπόπτωση, λίγο πριν ή κατά τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Starn #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό με μικρή θηλή. Ο φλοιός είναι κίτρινος έως κιτρινοπράσινος με επίχρωμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Χαρακτηρίζεται από καρπόπτωση κατά τη συγκομιδή. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Klamt #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι χρυσοκίτρινος με κόκκινο επίχρωμα κατά θέσεις. Η σάρκα είναι κίτρινη, γευστική και πολύ αρωματική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότηατς και κατάλληλη για κονσερβοποίηση.

Fergold #

Εύκολη καλλιέργεια, καρπός ιδανικός για κονσεβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου από 20 έως 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα πολύ καλή και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος 160-170g, και το σχήμα του είναι κανονικό.

Fercluse #

Εύκολη καλλιέργεια, καρπός ιδανικός για κονσερβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στο τέλος Ιουλίου-αρχές Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα καλή μέση εποχή άνθησης και παραγωγικότητα καλή και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος 170-200g. Το σχήμα του είναι κανονικό και μερικές φορές υπάρχει μικρή ακίδα.

Ferlate #

Εύκολη καλλιέργεια, όψιμη ωρίμανση, καρπός ιδανικός για κονσεβοποίηση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στο τέλος Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα καλή και παραγωγικότητα καλή και σταθερή. Ο καρπός του έχει μέγεθος Α και το σχήμα του είναι σφαιρικό.

Επιτραπέζιες ποικιλίες ροδακινιάς #

Mayflower #

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα ανοικτό κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι λευκή, ελαφρά εκπύρηνη και μάλλον μαλακή. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Springtime #

Ο καρπός της έχει μικρό μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, με μαστοειδή απόφυση. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι λευκή, ελαφρά εκπύρηνη και μάλλον μαλακή. Ωριμάζει στις αρχές Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Earlired #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Cardinal #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και ικανοποιητικά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Early redhaven #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Dixired #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Redcap #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Sunhaven #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Θεωρείται ποικιλία παραγωγική και καλής ποιότητας. Είναι κατάλληλη κυρίως για νωπή κατανάλωση, αλλά και για κονσερβοποίηση.

Jerseyland #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα πορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Golden jubilee #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα ανοικτό κίτρινο, με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Dixigem #

Ο καρπός έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη, και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Redhaven #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Flavorcrest #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Triogem #

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Fairhaven #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και για κονσερβοποίηση.

Sunhigh #

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθύ κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Richhaven #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

July elberta #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Southland #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, συνεκτική και κόκκινη γύρω απ’ τον πυρήνα. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Halehaven #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Redglove #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Veteran #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο, με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Early elberta #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο, με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει στις αρχές Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Loring #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Elberta #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες με χαρακτηριστική αύλακα. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Redskin #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα ελαφρά επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και μέτρια παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Dixiland #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Late elberta #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα επίμηκες. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη και μέτρια συνεκτική. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία μέτριας ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Rubidoux #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κιτρινοπορτοκαλί με ελαφρά κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ικανοποιητικής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

J.hale #

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθυκόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πάρα πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι αρκετά ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας, κατάλληλη κυρίως για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Rio oso gem #

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και πολύ συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας, κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και κονσερβοποίηση.

Babiole #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με βαθυκόκκινη απόχρωση σχεδόν σ’ όλη την επιφάνειά του. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη και συνεκτική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Calred #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, καλής συνεκτικότητας και πολύ καλή οργανοληπτικά. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Cresthaven #

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κίτρινο με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Favette #

Ο καρπός έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Flamecrest #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ελλειψοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στο ήμισυ της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, συνεκτική με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Glohaven #

Ο καρπός της έχει πολύ μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σχεδόν σ’ όλη του την επιφάνεια. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας. Παρουσιάζει μερικές χρονιές νωρίς έντονη καρπόπτωση. Είναι κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Early crest #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα σ’ όλη την επιφάνεια του. Η σάρκα είναι ανοικτοκίτρινη, συνεκτική, ημιεκπύρηνη με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή, πρώιμης άνθησης και σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας.

Morning sun #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι είναι η καλύτερη ποικιλία της εποχής της και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Elegant lady #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι βαθυκόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Maria luisa #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό, ελαφρά πλακέ. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και ημιεκπύρηνη και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Redtop #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη με κόκκινες ραβδώσεις, συνεκτική και εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει κατά το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μικρής ζωηρότητας και πολύ παραγωγική. Συνιστάται, λόγω της μικρής ζωηρότητας των δένδρων, οι αποστάσεις φύτευσης να είναι μειωμένες κατά 20-25%. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Springcrest #

Ο καρπός της έχει μικρό έως μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημιεκπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο ροδακινιάς είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Sunbrite #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι κίτρινη, ημισυμπύρηνη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Suncrest #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και .σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα βαθυκόκκινο. Η σάρκα είναι κίτρινη, εκπύρηνη, πολύ συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά τα μέσα του πρώτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πάρα πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας.

Superior golden crest #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Surecrop #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό-ωοειδές. Ο φλοιός είναι κίτρινος με κόκκινο επίχρωμα στα τρία τέταρτα της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει στις αρχές Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι μέτρια ζωηρή και σταθερά παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Eden #

Ο καρπός της έχει μέτριο έως μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κρεμ λευκός με κόκκινη απόχρωση στο ήμισυ περίπου της επιφάνειας του. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Frostqueen #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη, μέτρια συνεκτική και γευστική. Ωριμάζει κατά τα τέλη Αυγούστου. Σαν δένδρο είναι πολύ ζωηρή και παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας.

Maria bianca #

Ο καρπός της έχει μεγάλο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός έχει χρώμα κρεμ λευκό με κόκκινη απόχρωση. Η σάρκα είναι λευκή, εκπύρηνη, συνεκτική και με πολύ καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Σαν δένδρο είναι καλής ζωηρότητας και σταθερά πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

Starlite #

Ο καρπός της έχει μέτριο μέγεθος και σχήμα σφαιρικό. Ο φλοιός είναι κόκκινος. Η σάρκα είναι λευκή, συνεκτική και με καλή γεύση. Ωριμάζει κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Σαν δένδρο είναι ζωηρή και πολύ παραγωγική. Θεωρείται ποικιλία πολύ καλής ποιότητας. Πιστεύεται ότι σήμερα είναι η καλύτερη λευκόσαρκη ποικιλία και κατάλληλη για νωπή κατανάλωση.

BO 94007127 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g. Το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελαφρός πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 30-40% κόκκινο επίχρωμα κίτρινο χρώμα σάρκας και χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα. Μέτριο άρωμα και μέτρια συνεκτικότητα.

BO 94007084 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g, το σχήμα του είναι στρογγυλό -ελαφρός πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκα, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτριο άρωμα, μεγάλη συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.

BO 84033009 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελαφρώς ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 15-30% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μεγάλη συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.

BO 94007003 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και το σχήμα του είναι στρογγυλό ελαφρώς ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 10-20% κόκκινο επίχρωμα κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτρια συνεκτικότητα σάρκας και πολύ καλή γεύση.

BO 94007067 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και το σχήμα του είναι πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, καλή συνεκτικότητα σάρκας και καλή γεύση.

BO 00020006 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο 150g και σχήμα στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 0-10% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα, μέτρια συνεκτικότητα σάρκας και μέτριο άρωμα.

BO 05017035 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 20-30% κόκκινο επίχρωμα, κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα.

BO 06025033 #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 19 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ανθεκτικό στο ωίδιο, μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο 180-200g και το σχήμα του είναι στρογγυλό ελαφρώς πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 20-30% κόκκινο επίχρωμα. Κίτρινο χρώμα σάρκας, χωρίς κόκκινο χρώμα στον πυρήνα και καλό άρωμα.

Francoise #

Πρώιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική με καρπό καλού μεγέθους και γεύσης. Απαιτεί αυστηρό κλάδεμα για να διατηρεί μεγάλο μέγεθος καρπού. Εμφανίζονται σχισμένοι πυρήνες. Ευπαθής στην ίωση Sharka. Ωριμάζει περίπου στις 25 Μαΐου. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-Β, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80-90% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή. Ο συγκεκριμένος καρπός είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα.

Sweet Dream #

Ενδιαφέρουσα ποικιλία της μεγάλης και σταθερής παραγωγής, ο καρπός κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 2 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, η στάση του είναι τάση για ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ευχάριστη και αφήνει μια υπόξινη γεύση, όταν τον τρως. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, πολύ συνεκτικός και ζουμερός.

Sagittaria #

Πολύ πρώιμη ποικιλία, ενδιαφέρουσα για τη παραγωγικότητα της, την εμφάνιση και γεύση του καρπού. Ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της συγκεκριμένης ποικιλίας έχει μέγεθος Α, το σχήμα του είναι στρογγυλό-συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του έντονο κίτρινο με 90-100% λαμπερό κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή και το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος.

Tastired #

Πολύ πρώιμη ποικιλία με καλό μέγεθος, καλή γεύση και υψηλή παραγωγή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-Β, κυρίως Β (μεγάλο μέγεθος για την πρώιμη εποχή ωρίμανσης). Το σχήμα του καρπού είναι στρογγυλό, το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα.

Crimson Lady #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του καρπού της είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση που αφήνει ο συγκεκριμένος καρπός, όταν τον τρως είναι πολύ καλή. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνο, αργή ταχύτητα μαλακώματος (non melting), πολύ σκληρός.

Zee Diamond #

Πρώιμη ποικιλία που υποκαθιστά καλά την Springbelle, θετικά χαρακτηριστικά είναι η παραγωγικότητα, το μέγεθος του καρπού και η καλή γεύση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι έντονο κίτρινο με 90-100% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού είναι καλή και ισορροπημένη. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος και είναι πολύ συνεκτικός.

Brittney Lane #

Μεγάλο μέγεθος καρπού, πλήρες κόκκινο επίχρωμα, κρατά καλά στο δένδρο. Μικρές απαιτήσεις σε ψύχος. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 23 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη, πρώιμη άνθηση και παραγωγικότητα μέση και μεγάλη. Με μικρές απαιτήσεις σε ψύχος (350 ώρες< 7C). Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-Α, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι έντονο κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ισορροπημένη, το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος με πολύ συνεκτική σάρκα.

Royal Majestic #

Ποικιλία πολύ παραγωγική, μεγαλύτερη από αυτή της Rich Lady, λόγω της απλότητας της συμπεριφοράς του δένδρου. Μια καλή εναλλακτική για την Rich Lady. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 3 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση όρθια-ημιόρθια (όπως η ποικιλία Rich) και παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο. Το χρώμα του φλοιού του έχει κόκκινη επιδερμίδα, κιτρινόσαρκο. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή.

Royal time #

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλο μέγεθος καρπού και πολύ ωραία γεύση, αντικαθιστά την Springcrest και Springbelle. Εύκολη διαχείριση του οπωρώνα. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη γλυκιά αίσθηση. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος.

Royal summer #

Παρουσίασε έντονη προσυλλεκτική καρπόπτωση σε οπωρώνα στην Αγία Μαρίνα Ημαθίας. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μεγάλη.Ο καρπός της έχει σχήμα στρογγυλό, το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα.

Earlirich #

Πολύ καλή ποικιλία για το τέλος της σεζόν με εξαιρετικό χρώμα για την εποχή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με στάση ημι-ανοιχτή, μαλακό ξύλο, πρέπει να εμβολιάζεται σε ζωηρό υποκείμενο (π.χ. Cadaman). Η παραγωγικότητα της είναι σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α/ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 90% σκούρο κόκκινο-πορτοκαλί-κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή ισορροπημένη, όταν τον τρως με καλή σκληρότητα σάρκας.

KOPH K3 #

Έχει μεγάλο καρπό με ωραίο χρωματισμό, μεγάλη παραγωγή και κρατάει καλά στο δένδρο. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 60-70% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι γλυκιά, με λίγα οξέα ζουμερή και αρωματική με πολύ καλή συνεκτικότητα σάρκας και κρατάει καλά στο δένδρο.

Rubirich #

Μεγαλόκαρπη ποικιλία με βαθύ κόκκινο χρώμα καρπού. Κρατά καλά στο δένδρο και έχει γεύση όξινη. Πρέπει να γίνεται καλό καλοκαιρινό κλάδεμα σε όλο το δένδρο για να φωτίζεται καλά το κάτω μέρος της κόμης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση ορθόκλαδο και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα που έχει αποχρώσεις, όπως το μάρμαρο. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως αφήνει μια όξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού της ανήκει στην κατηγορία συμπύρηνος πολύ συνεκτικός.

Sweet Scarlet #

Μεγάλος καρπός με λίγα οξέα, πολύ γλυκός, με ωραία εμφάνιση, συντηρείται καλά και κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Απαιτήσεις σε ψύχος 800-900 ώρες < 7 C. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80-85% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της, όταν τον τρως είναι πολύ γλυκιά με λίγα οξέα. Το είδος του καρπού είναι ημι-εκπύρηνος. Ο καρπός της κρατάει καλά στο δένδρο και έχει καλή αντοχή στις μεταχειρίσεις.

Rome Star #

Έχει σταθερά μεγάλη παραγωγή, είναι ωραίος καρπός με ευχάριστη και ισορροπημένη γεύση. Ωριμάζει περίπου στις 22 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της όταν τον τρως σου αφήνει μια ευχάριστη και ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού της ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος και έχει σάρκα με μέτρια συνεκτικότητα.

Royal Glory #

Παραγωγική ποικιλία με μεγάλο καρπό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ποικιλία ζωηρή και παραγωγική με μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο καρπός της έχει μέγεθος μέσο, το σχήμα του είναι στρογγυλό-ελλειπτικό ελαφρά ασύμμετρο. Το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της αφήνει μια έντονα γλυκίζουσα αίσθηση στο στόμα, όταν την τρως. Το είδος του καρπού της είναι ημιεκπύρηνος πολύ ανθεκτικός στις μεταχειρίσεις και τις μεταφορές.

Royal Lee #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει με την Elegant Lady με καρπό μεγάλου μεγέθους και υπόξινη γλυκιά γεύση. Εύκολη διαχείριση στον οπωρώνα. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως αφήνει μια υπόξινη ευχάριστη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος.

Zee Lady #

Πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλο μέγεθος καρπού, πολύ καλή γεύση και ο καρπός κρατάει καλά στο δένδρο κατά την ωρίμανση. Ωριμάζει περίπου στις 25 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, η στάση του είναι κανονική με τάση για ανοιχτή κόμη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του έχει έντονο κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και συνεκτικός.

Royal Pride #

Ποικιλία με εξαιρετική εμφάνιση και πλεονεκτήματα σε σχέση με τις αντίστοιχες ποικιλίες της ίδιας εποχής. Ωριμάζει περίπου στις 30 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, η στάση του είναι κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του έχει κόκκκινη επιδερμίδα και είναι κιτρινόσαρκο. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη αίσθηση στο στόμα, αλλά είναι ευχάριστη. Το είδος του καρπού ανήκει στην κατηγορία εκπύρηνος.

Royal Jim #

Όψιμη ποικιλία, πολύ παραγωγική με μεγάλο καρπό είναι ελκυστικός για το χρώμα του. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 18 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη προς όξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και συνεκτικός.

Redstar #

Όψιμη ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, μεγάλο μέγεθος καρπού με πολύ καλή γεύση. Μέση ζωηρότητα δένδρου που επιτρέπει μείωση κατά 30% στις αποστάσεις φύτευσης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 25 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση, στάση ανοικτή και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 100% κόκκινο επίχρωμα με αποχρώσεις όπως του μαρμάρου. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη και πολύ καλή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και πολύ συνεκτικός.

Tardibelle #

Ωριμάζει περίπου στις 3 Σεπτεμβρίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μικρή, στάση κανονική και παραγωγικότητα μέση-μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 70-80% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και συνεκτικός.

Red Fall #

Πολύ καλή ποικιλία για το τέλος της σεζόν με εξαιρετικό χρώμα για την εποχή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου . Είναι δένδρο με παραγωγικότητα πολύ καλή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο με 80% κόκκινο-πορτοκαλί επίχρωμα.

Lolita #

Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου την 1 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέτρια, στάση πλαγιόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεσαίο-μικρό, το σχήμα του είναι στρογυλλό συμμετρικό και το χρώμα του φλοιού του είναι κίτρινο-πράσινο με 60-80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού της, όταν τον τρως σου αφήνει μια καλή και ισορροπημένη αίσθηση στο στόμα. Καλή ανθεκτικότητα στις μεταχειρίσεις.

Patty #

Ποικιλία με μεγάλη και σταθερή παραγωγή με μεγάλο και γευστικό καρπό. Έχει πολύ σκισμένους πυρήνες. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή με μέση πρώιμη άνθηση. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια ισορροπημένη, καλή και ζουμερή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με συνεκτική σάρκα. Επίσης υπάρχει ομοιομορφία μεγέθους καρπού στο δένδρο.

Maura #

Ποικιλία με εντυπωσιακό και γευστικό καρπό, καλή συνεκτικότητα σάρκας η οποία κρατάει καλά στο δένδρο. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 5 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α-ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι ισορροπημένη και καλή. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, συνεκτικός.

Irena #

Πολύ καλά εγκλιματισμένη ποικιλία σε νότιες περιοχές, όπου παράγεται πολύ καλά. Να κλαδεύεται κάθε δυο χρόνια. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό και στάση ορθόκλαδη. Ο καρπός της έχει μέγεθος Α/ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό, και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ καλή και ο καρπός είναι συνεκτικός.

Loretta #

Είναι ποικιλία με μεγάλο καρπό και με ωραίο χρωματισμό. Είναι δένδρο με στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό, ελαφρώς οβάλ. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% βαθύ κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως, σου αφήνει μια ισορροπημένη και καλή αίσθηση στο στόμα. Ο καρπός της έχει υψηλά Brix και πολύ καλή συνεκτικότητα σάρκας.

Summer Sweet #

Είναι ποικιλία πολύ παραγωγική με καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Ωριμάζει περίπου στις 15 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση και παραγωγικότητα μεγάλη. Οι ανάγκες σε ψύχος υπολογίζονται σε 500-600 ώρες <70C. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι πολύ γλυκιά, όταν τον τρως. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος.

Λεμονάτο Ιουλίου #

Ωριμάζει περίπου στις 20 Ιουλίου. Ποικιλία που πιθανόν προήλθε από τυχαίο σπορόφυτο από το Λεμονάτο Αυγούστου της ροδακινιάς, της ποικιλίας μαστοί της Αφροδίτης με την οποία μοιάζει. Καλλιεργείται στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό με μαστοειδή απόφυση. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με λίγο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού είναι 9-14% Brix, με χαμηλά οξέα και ιδιαίτερα έντονο άρωμα. Ο καρπός της έχει τραγανή σάρκα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος με μικρή δυνατότητα συντήρησης.

Rosalia #

Είναι ποικιλία με μέση εποχή ωρίμανσης, με μεγάλη και σταθερή παραγωγή, με μεγάλο καρπό με ωραία γεύση και κρατάει καλά στο δένδρο. Ωριμάζει περίπου στις 30 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 100% έντονο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι υπόξινη και πολύ γλυκιά. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, πολύ συνεκτικός και κρατάει καλά στο δένδρο.

Octavia #

Ποικιλία με μέση εποχή ωρίμανσης, παράγει καρπούς μεγάλου μεγέθους που κρατούν καλά στο δένδρο, με πολύ καλή γεύση, υψηλή και σταθερή παραγωγή. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 10 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια αίσθηση στο στόμα που είναι υπόξινη, γλυκιά, ζουμερή και αρωματική. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος, συνεκτικός και κρατάει καλά στο δένδρο.

Kevina #

Όψιμη ποικιλία, που παράγει μεγάλου μεγέθους καρπούς που κρατούν καλά στο δένδρο και έχουν υπόξινη γεύση. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 20 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μέση-μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογγυλό-πεπλατυσμένο, το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 90-100% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως σου αφήνει μια υπόξινη αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, συνεκτικός με αργή ωρίμανση.

Gladys #

Πολύ όψιμη ποικιλία, με σταθερή παραγωγή με μεγάλο μέγεθος καρπού που έχει καλό χρωματισμό, έχοντας υπ’ όψη την όψιμη εποχή ωρίμανσης. Ωριμάζει περίπου στις 25 Αυγούστου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα πολύ ζωηρό, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ, το σχήμα του είναι στρογυλλό και το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως είναι ισορροπημένη και πολύ καλή. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος και συνεκτικός.

Λεμονάτο Αυγούστου #

Εκτιμάται ιδιαίτερα για το ευχάριστο άρωμα που έχει με μικρή ικανότητα συντήρησης. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 28 Αυγούστου. Είναι ποικιλία που πιθανόν να προήλθε τυχαία από την ποικιλία μαστοί της Αφροδίτης με την οποία μοιάζει. Καλλιεργείται στην περιοχή Ζαγοράς Πηλίου. Είναι δένδρο με παραγωγικότητα μέτρια. Ο καρπός της έχει μέγεθος μεγάλο, το σχήμα του είναι στρογγυλό. Το χρώμα του φλοιού του είναι λευκό με λίγο κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι 9-14% Brix, με χαμηλά οξέα και ιδιαίτερα έντονο άρωμα. Ο καρπός της έχει τραγανή σάρκα. Το είδος του καρπού είναι συμπύρηνος, με μέτρια αντοχή στους χειρισμούς.

UFO-4 #

Είναι ποικιλία με μεγάλη, σταθερή παραγωγή και με μεγάλο γευστικό καρπό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 12 Ιουνίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση κανονική και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ (103g), το σχήμα του είναι συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι πράσινο-λευκό με 80% κόκκινο επίχρωμα. Η γεύση του καρπού, όταν τον τρως είναι γλυκιά (>14 Brix), πολύ καλή και πολύ συνεκτική.

Sweet Cap #

Είναι ποικιλία με μεγάλη, σταθερή παραγωγή και με μεγάλο γευστικό καρπό. Πρέπει να εφαρμόζεται καλοκαιρινό κλάδεμα για να αποκτά καλό χρωματισμό. Η συγκεκριμένη ποικιλία ωριμάζει περίπου στις 23 Ιουλίου. Είναι δένδρο με ζωηρότητα μεγάλη, στάση ορθόκλαδη και παραγωγικότητα μεγάλη και σταθερή σε όλες τις περιοχές. Ο καρπός της έχει μέγεθος ΑΑ-ΑΑΑ (163g), το σχήμα του είναι συμμετρικό. Το χρώμα του φλοιού του είναι πράσινο-λευκό με 70-80% κόκκινο επίχρωμα σαν μάρμαρο. Η γεύση του καρπού όταν τον τρως σου αφήνει μια γλυκιά και πολύ καλή αίσθηση στο στόμα. Το είδος του καρπού είναι εκπύρηνος και πολύ συνεκτικός.

Black Gold #

Κιτρινόσαρκη πρώιμη ποικιλία που ωριμάζει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Πηγή: #

Powered by BetterDocs

Go to Top